Now loading.
Please wait.

Menu

004.0257338460

office@oamgmamr-arad.ro

Hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

HomeLegislaţieHotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR
HomeLegislaţieHotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

Hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(0 votes)

Hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

Hotărârea nr. 35 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

Hotărârea nr. 18/19.06.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

Hotărârea 6/16.03.2018 pentru aprobarea  Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare  și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor  de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale

Hotărârea 5/16.03.2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
Hotărârea 3/16.03.2018 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă
Hotărârea 2/16.03.2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă

Hotărârea 1/16.03.2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

Hotărârea Nr. 34/2017 din 6 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

Hotărârea Nr. 32/2017 din 6 decembrie 2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru

Hotărârea Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Hotărârea Nr. 29/2017 din 4 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate

Hotărârea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Hotărârea nr. 18/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

Hotărârea nr. 10/2021 din 23 martie 2021 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
Hotărârea nr. 8/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parțial la activitatea profesională în România asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali formați în profesie în unul din celelalte state membre
Hotărârea Nr. 7/ 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

Hotărârea  Nr. 35/04.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoțit de avizul anual

Hotărîrea nr. 14/27.03.2015 pentru aprobarea taxei de avizare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical

Hotărârea nr. 12/27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a  cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

Hotărârea Nr. 32 din 11 decembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

Hotărârea nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 


 

 

Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.