Print this page

Recunoaşterea calificărilor obţinute în România

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(0 votes)
RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește şi eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/ a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Documentele necesare 

1. Descarcă Cerere tip

2. Descarcă Model adeverinta angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

    3.1.Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

    3.2.Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

    3.3Alte-titluri-de-calificare-de-asistent-medical

    3.4Titlul-de-calificare-Moasa-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala

    3.5.Titlul-de-calificare-de-Asistent-medical-de-Obstetrica-Ginecologie-OG-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala

    
4. Dovada achitării taxei de 100 RON.

Documentele vor fi însoțite de nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care se poate descărca de aici.

Filialele județene ale OAMGMAMR:

http://www.oamr.ro/category/filiale-oamgmamr/