Print this page

Acte necesare obţinerii Certificatului de membru

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(12 votes)

Pentru obţinerea Certificatului de membru, solicitanţii vor prezenta la secretariat următoarele documente:

 • ·         actul de identitate
  ·         certificatul de naştere
  ·         acte de schimbare a numelui, după caz
  ·         acte care atestă formarea profesională, în copie legalizată sau în original
  ·         cazier judiciar
  ·         certificat medical tip A5

De asemenea, solicitanţii vor depune jurământul profesional (de descărcat în format TXT sau PDF) şi vor completa următoarele documente a căror model se găseşte în secretariat:

 • ·          cerere înscriere în organizaţie, de descărcat în format TXT sau PDF;
  ·          cerere de eliberare a certificatului de descărcat în format TXT sau PDF;
  ·          declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008de descărcat în format TXT sau PDF.
 • ·             nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, descarcați aici.

Taxa de înscriere este de 100 lei conform Hotărârii 31/06.12.2017.