Print this page

Obţinerea Avizului de exercitare a profesiei

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(14 votes)

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi exercită profesia pe baza Certificatului de membru şi a Avizului anual, eliberat de OAMGMAMR  pe baza următoarelor documente:

- cerere completată cu toate datele de identificare, care se poate descărca în format txt sau pdf;

- adeverinţă de la locul de muncă după următorul model;

- copia poliţei de asigurare malpraxis încheiată conform Hotărârii OAMGMAMR nr. 5/16.03.2018;

- nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracrer personal, semnată și datată, descarcați de aici.

Plata cotizației se face în contul bancar cu următoarele date:

OAMGMAMR FILIALA ARAD

CUI 13817104
COD IBAN BANCA TRANSILVANIA ARAD
RO42BTRL00201205Z93349XX